Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Koleksiyonlar


Kütüphanemiz bünyesinde Arapça, Farsça, Osmanlıca el yazması eserlerin bütün örneklerini görmek mümkündür. Kütüphanemizin en eski eseri Osman Bin Affan'a (III. Halife Hz. Osman) ait Papirüs üzerine yazılmış El yazması Kuran-ı Kerimdir. Gizli ilimler, astronomi, tıp, edebiyat, felsefe, tarih psikoloji, sanat v.b. çeşitli tür ve konularda 2340 adet el yazması ve 4000 adet basma eserimiz mevcuttur.